Arta, urgjent te Noteri për sondazhin

Nga Ylli Dylgjeri – Rubrika, Drejtësia e Artë
Mos humbni asnjë minut kohë zonja Arta!

Urgjent te Noteri për të regjistruar Sondazhin Tuaj. Ky është dokumenti që na duhet nesër. Vlerat arshivohen.
Suksese!