E ardhmja e taksave dhe e ligjit – Si ta përqafoni ndryshimin me vetëbesim

Profesionistët e ligjit dhe taksave sot përballen me një kompleksitet, rrezik dhe paqartësi në rritje, pasi teknologjia, rregullatori dhe transformimi i biznesit konvergojnë. Është e lehtë të ndjehesh i tronditur nga ndryshimi dhe numri i pafund i opsioneve strategjike. Por përqafimi i këtij ndryshimi është i menaxhueshëm me mjetet e duhura dhe partnerin e duhur.

Një mënyrë është pikërisht shfrytëzimi i forcës së kombinuar të aftësive tona teknologjike nga praktikat tona në tatime dhe taksa si dhe duke vendosur një theks të vazhdueshëm në investimet e teknologjisë dhe zhvillimin e aftësive për të përgatitur talentin për të përmbushur nevojat në zhvillim të biznesi.

Shfrytëzimi i teknologjisë për t’u përshtatur me ndryshimin

Bizneset në të gjithë sektorët dhe rajonet janë duke provuar mundësitë dhe sfidat që vijnë me ndryshime të jashtëzakonshme të Revolucionit të Katërt Industrial. Edhe fushat më tradicionale të biznesit, të tilla si taksat dhe ato ligjore, nuk janë imune. Teknologjitë po e shndërrojnë biznesin dhe si përgjigje, taksat globale dhe sistemet ligjore duhet të transformohen dhe përshtaten për të mbajtur ritmin me këto koncepte dhe modele të reja biznesi. Edhe organizatat duhet të investojnë në departamentet e tyre tatimore dhe ligjore për të siguruar një operim më të besueshëm dhe efektiv duke minimizuar rrezikun.

Departamentet e taksave kanë për detyrë të ekzekutojnë në mënyrë të përsosur në një nivel themelor: Të sigurojnë pajtueshmërinë, të njohin rregulloret dhe implikimet e tyre, të jenë të saktë, të japin llogari për të gjitha të dhënat, të qëndrojnë përpara rrezikut dhe të parashikojnë rezultatet. Pikërisht atyre u kërkohet të bëjnë gjithçka në një mjedis që [po përjeton një rritje eksponenciale të të dhënave, çka përfaqëson një përgjegjësi të shtuar brenda biznesit dhe mandate të reja nga rregullatorët.

Si rezultat, profesionistët e taksave po automatizojnë dhe aplikojnë analitikë për të llogaritur më mirë të dhëna më të mëdha dhe për të përmirësuar saktësinë e tyre. Teknologji të tilla si automatizimi i procesit robotik (RPA), përpunimi i gjuhës natyrore (NLP) dhe inteligjenca artificiale (AI) u japin profesionistëve të taksave mundësinë për të punuar me të gjitha informacionet e disponueshme në grupe masive të të dhënave. Jo vetëm për të parë atë që ka ndodhur, por  edhe për të parashikuar me shumë siguri se çfarë do të ndodhë. Dhe për të bërë të gjitha këto ndërsa plotëson kërkesat e rritura të transparencës së rregullatorëve, të cilët vetë kanë të ngjarë të përdorin robotikë dhe AI ​​për të mbledhur dhe analizuar të dhënat e taksave të kompanive.

Teknologjia është bërë një mjet thelbësor për të ndihmuar departamentet ligjore të mbështesin kërkesat në evolucion të shpejtë nga biznesi dhe të menaxhojnë ndryshimin rregullator.

Ushqyerja e talenteve me teknologji

Ndërsa transformimi digjital është një zhvendosje e mundësuar nga teknologjia, ajo kërkon një përpjekje bashkëpunuese për të ndryshuar mendjet në përqafimin dhe avancimin e transformimit. Një transformim i suksesshëm digjital kërkon një ndryshim kulturor me fokus në mësimin e vazhdueshëm dhe futjen e teknologjisë në mënyrën se si ne punojmë.

Profesionistët e taksave janë lidhur tradicionalisht me pajtueshmërinë dhe anën teknike të taksave. Megjithatë, në këtë epokë digjitale, një robot tani mund të bëjë kontrollimin e të dhënave dhe mjetet digjitale mund t’i klasifikojnë artikujt e linjës. Kështu që, dhe sot, dhe nesër, specialistët e e financave duhet të kuptojnë proceset që fshihen pas taksave, të jenë në gjendje të kodojnë, interpretojnë të dhënat dhe të marrin vendime. Ata kanë mundësinë për të siguruar një informacion shumë më të vlefshëm dhe strategjik për organizatat e tyre, por duhet të jenë më të adaptueshëm për të punuar me teknologjinë, për të përmirësuar dhe forcuar këshillat e tyre.

Nga këndvështrimi juridik, avokatët do të duhet të kenë një gamë më të gjerë aftësish për të qenë gati për peizazhin ligjor të së nesërmes. Juristët digjitalë të së nesërmes do të duhet të mendojnë dhe të veprojnë në një mënyrë tjetër dhe ata do të kenë nevojë për menaxhim të rëndësishëm, strategji biznesi, teknologji dhe aftësi këshillimi që të jenë në gjendje të japin vlera reale për klientët. Miratimi i mjeteve të duhura, siç është AI dhe analiza e të dhënave, do të mundësojë që ekipet juridike të maksimizojnë efikasitetin në funksione të shumta, të standardizojnë dhe të adoptojnë praktikat më të mira dhe të ndihmojnë në mbledhjen e pasqyrave për të mbështetur vendimmarrjen më të mirë për biznesin. (Forbes)

/ SCAN