Fenomeni i kolapsit të popullsisë – Në 20 vendet me më shumë lëvizje, pjesë edhe Shqipëria

Ndërsa popullsia në botë pritet të vazhdojë të rritet për dekadat e ardhshme, shumë vende përballen me probleme serioze demografike, me nivele të ulëta të lindjeve dhe rritja e emigracionit që çojnë në plakje dhe tkurrje të popullsisë.

Për të marrë një kuptim të sfidave demografike me të cilat përballen pjesë të ndryshme të botës, në vlerësimet e Kombeve të Bashkuara, u gjetën 20 vendet që parashikohet të kenë rënien më të madhe të përqindjes së popullsisë nga viti 2020 deri në vitin 2050.

Ja vendet me tkurrjen më të shpejtë në botë:

20. Italia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 60.5 milion në vitin 2020 në 54.4 milion në 2050, një rënie prej 10.1%.

19. Kuba: Popullsia parashikohet të bjerë nga 11.3 milion në vitin 2020 në 10.2 milion në 2050, një rënie prej 10.3%.

18. Maqedonia e Veriut: Popullsia parashikohet të bjerë nga 2.1 milion në vitin 2020 në 1.9 milion në 2050, një rënie prej 10.9%.

17. Portugalia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 10.2 milion në vitin 2020 në 9.1 milion në 2050, një rënie prej 10.9%.

16. Gjeorgjia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 4.0 milion në vitin 2020 në 3.5 milion në 2050, një rënie prej 11.8%.

15. Polonia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 37.8 milion në vitin 2020 në 33.3 milion në 2050, një rënie prej 12.0%.

14. Hungaria: Popullsia parashikohet të bjerë nga 9.7 milion në vitin 2020 në 8.5 milion në 2050, një rënie prej 12.3%.

13. Estonia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 1.3 milion në vitin 2020 në 1.2 milion në 2050, një rënie prej 12.7%.

12. Greqia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 10.4 milion në vitin 2020 në 9.0 milion në 2050, një rënie prej 13.4%.

11. Rumania: Popullsia parashikohet të bjerë nga 19.2 milion në vitin 2020 në 16.3 milion në 2050, një rënie prej 15.5%.

10. Shqipëria: Popullsia parashikohet të bjerë nga 2.9 milion në vitin 2020 në 2.4 milion në 2050, një rënie prej 15.8%.

9. Japoni: Popullsia parashikohet të bjerë nga 126.5 milion në vitin 2020 në 105.8 milion në 2050, një rënie prej 16.3%.

8. Republika e Moldavisë: Popullsia parashikohet të bjerë nga 4.0 milion në vitin 2020 në 3.4 milion në 2050, një rënie prej 16.7%.

7. Kroacia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 4.1 milion në vitin 2020 në 3.4 milion në 2050, një rënie prej 18.0%.

6. Bosnja dhe Hercegovina: Popullsia parashikohet të bjerë nga 3.3 milion në vitin 2020 në 2.7 milion në 2050, një rënie prej 18.2%.

5. Serbia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 8.7 milion në vitin 2020 në 7.1 milion në 2050, një rënie prej 18.9%.

4. Ukraina: Popullsia parashikohet të bjerë nga 43.7 milion në vitin 2020 në 35.2 milion në 2050, një rënie prej 19.5%.

3. Letonia: Popullsia parashikohet të bjerë nga 1.9 milion në vitin 2020 në 1.5 milion në 2050, një rënie prej 21.6%.

2. Lituania: Popullsia parashikohet të bjerë nga 2.7 milion në vitin 2020 në 2.1 milion në 2050, një rënie prej 22.1%.

1. Bullgaria: Popullsia parashikohet të bjerë nga 6.9 milion në vitin 2020 në 5.4 milion në 2050, një rënie prej 22.5%.

/ SCAN