Atletet, brekushet e zhgarravinat

Nga Kastriot Islami

1.Tre maskat e përdorura në komunikimin publik janë atletet, brekushet dhe zhgarravinat. Përdorimi i këtyre 3 maskave mendohet lidhet eventualisht me ekzsitencën e 3 sindromeve/sëmundjeve. Është menduar se mënyra e vetme për fshjehjen e këtyre sindromeve janë vetëm maskat. Ekipi i dizinformacion/propagandës përpiqet të paraqesë përdorimin e maskave si pjesë të marketingut. Synimi i ekipit të propagandës është i dyfishtë: i) të maskojë sindromet dhe ii) të tërheqë vëmëndjen e publikut nga zullumet e qeverisjes dhe hallet e problemet e tyre.

2.Maska e parë janë ATLETET. Mjekët mendojnë se Atletet lehtësojnë pamundësinë e lëvizjeve për shkak të dhimbjeve të shtyllës kurrizore që eventualisht mund të lidhen i) me probleme të shkaktuara nga hernie diskale që vijnë nga gjatësia e personit apo aktivitetet e tij të mëparshme sportive; ii) me përdorimin eksesiv të substancave eksituese apo medikamenteve që mund të kenë shkaktuar dobësimin dhe bërjen poroze të kockave të shtyllës kurrizore; iii) me dëmtime të materialit lidhës me unazave të shtyllës kurrizore. Ndërkohë Ekipi i Dizinformacion/Propagandës dhe personin vetë e paraqesin përdorimin e atleteve si modernizëm apo shprehje të shijeve të tij përsonale, madje duke shkuar madje shumë larg, duke thyer edhe protokollet zyrtare deri edhe ndërkombëtare. Madje sa herë hapet debati mungesës së seriozitetit në thyerjen e protokolleve ndërkom bëgtare, ekipi i Dizinformim/Propagandës përhap opinionet përmes ushtarëve të tij se e gjithë kjo bëhet e qëllimshme, thjesht si shprehje e modernizmit të tij qëtë gjithë të tjerët se kuptojnë. Apo disa të tjerë hedhin tezën se e gjitha kjo është një kurth dhe se ai i bën qëllimisht për të zhvendosur vëmëndjen nga zullumet e qeverisjes së tij apo nga hallet e problemet e vërteta të qytetarëve.

3.Maska e dytë janë BREKUSHET. Referuar edhe ngjarjeve të mëparshme dhe opinioneve të mjekëve mendohet se përdorimi i brekusheve në vend të pantallonave të zakonshme lidhet me “përdorimin e susbtancave eksituese me efekte diuretike; ii) me ekzistencën e problemeve të lidhura me prostatën. Përdorimi i brekusheve është I paranishëm më shpesh në ato raste kur personi duhet të rrijë gjatë në publik, pra kur ka takime të zgjatura në kohë me qytetarët shqiptarë apo kur I duhet të qëndrojë në kohë të gjatë më takime e konferenca ndërkombëtare. Përdorimi i brekusheve është futur pas daljes në publik të disa fotove me pantallonat e laguara në mënyrë të pavullnetshme. Ekipi i Dizinfomim/Propagandës edhe përdorimin e kësaj maske, madje deri duke thyer edhe protokollet zyrtare ndërkombëtare, përpiqet ta justifikojë si modernizim dhe/ose shije personale të personit. Apo si veprim të qëllimshëm marketing për të zhvendosur vëmëndjen e publikit e të ndërkombëtarëve.

4.Maska e tretë janë zhgarravinat. Zhgarravinat lidhen me paaftësinë ekstreme dhe mungesën e kapacitetit për të qeverisur. Personi nuk është në gjëndje që me interlokutorët seriozë e të përgatitur, vendas e sidomos të huaj, të komunikojë për problemet e qeverisjes dhe përmes përdorimit të kësja maske tenton të zhvendosë vëmëndjen/bashkëbisedimin me interlokutorin në cështjen e zhgarravinave të prodhuara prej tij në mënyrë krejtësisht të pakuptueshme për një individ normal. Për më tepër që këto zhgarravina janë prodhuara, sipas shpjegimeve të dhëna, në takime me interlokutorë të ftuar prej tij në takime dhe që ky në vënd që ti dëgjonte për cfarë i ka thirrur në takim, ka bërë zhgarravina. Edhë këtë maskë përpiqet ta paraqesë si modernizëm dhe dimension dimension ekzibicionist të mënyrë së kryerjes së detyrës së tij që homologët e tij as e kuptojnë dhe as e kryejnë dot. Madje shkon edhe shumë larg, që me paratë e taksapaguesve shqiptarë organizon ekspozita në vënde të ndryshme të botës apo lyen muret e zyrave të tij duke vendosur zhgarravinat nëpër mure.

5.Qytetetarët dhe ndërkombëtarët nuk duhet të bien viktima të propagandës së zyrës së Dizinformacionit sepse në realitet përdorimi i këtyre 3 maqskave lidhet vetëm me 3 sindrome/sëmundje të personit. Dhe nuk ka të bëjë aspak as me modernizmin, tendencat e tij te shtirura qoftë edhe ekzibicioniste, dhe as me përpjekjet për ti shitur ato si kurthe për të zhvendosur vëmëndjen e publikut, vëndas e të huaj nga zullumet e rënda të qeverisjes apo hallet e problemet e qytetarëve. Qëndrimi ndaj përdorimit të këtyre tre maskave duhet të jetë thjesht e vetëm mëshirim. Dhe asgjë tjetër. Por edhe turp për të gjithë.