Votimi online: Cili është drejtuesi televiziv investigues më kurajoz?

Në www.kohajone.com është hapur një sondazh online me pyetjen: Cili është drejtuesi televiziv investigues më kurajoz në vend?

Votoni që të krijohet një ide më e qartë për emrin më investigues kurajoz.

Votoni te rubrika Sondazhe.