Sapunët me humë, rikthimi i traditës së higjienës

Për shumë dekada shqiptarët kanë përdorur sapunë të bërë nga huma, që është një lloj argjile, për pastrimin e flokëve dhe trupit.

Vitin e kaluar, një grua nga Prishtina ka filluar të prodhojë sapunë të tillë organikë.