Ku dallon social-demokracia shqiptare…?

Nga Ylli Dylgjeri –

Socialdemokratët, Pjetër Arbnori dhe Skënder Gjinushi janë dy personalitetet që kanë mbajtur njëherësh nga dy poste në socialdemokraci: Arbnori, Kryetari i pare i Grupimit Socialdemokrat dhe më pas dënohet me burg për këtë sipërmarrje,
dhe Gjinushi Kryetar i rradhës i Partisë Socialdemokrate, e më pas “dënohet” me postin e Kryetarit te Akademise së Shkencave po për këte sipërmarje.
Në fund Presidenti i Republikes nuk e Dekreton.

Ja çthuhet ne Wikipedia:
Pjeter Arbnori – Më 1962, duke punuar si arsimtar u arrestua i akuzuar se kish dashur të formonte një parti social-demokrate, gjë për të cilën u dënua me 25 vjet burgim. Pas tetëmbëdhjetë viteve burgim e ridënuan me
10 vite të tjera burgim.Doli nga burgu demokrat

Skënder Gjinushi- Nga viti 1991 deri 2019
ka mbajtur detyrën e kryetarit të Partisë Socialdemokrate post të cilin e mbajti edhe
pas ditës që u zgjodh Kryetar i Akademisë
se Shkencave te Shqipërise deri sot.