Amazon, Apple, Facebook dhe Google përballen me një taksë të re të shërbimeve digjitale në Francë

Senati i Francës dha miratimin përfundimtar për një taksë për kompanitë e mëdha të teknologjisë me të ardhura prej më shumë se 750 milion euro nga të cilat së paku 25 milion euro janë të gjeneruara në Francë.

Tani gjigantët e teknologjisë janë në gjendje të paguajnë pak ose aspak taksë të korporatave në vendet ku ata nuk kanë një prani të madhe fizike.

Pritet të mblidhen rreth 400 milion euro dhe të hapet një front i ri në një rresht tregtar midis Uashingtonit dhe Bashkimit Europian.

Donald Trump ka udhëzuar zyrtarin e tij më të lartë tregtar për të kryer një hetim të ashtuquajtur Seksioni 301 në taksën e shërbimeve franceze të shërbimeve digjitale.

Qeveria franceze thotë se tatimi do të përfundojë nëse një masë e ngjashme është pajtuar ndërkombëtarisht.

Komisioni Evropian vlerëson se mesatarisht bizneset tradicionale përballen me një normë tatimore prej 23% në fitimet e tyre brenda BE, ndërsa kompanitë e internetit zakonisht paguajnë 8% ose 9%.

Të vendosura në të gjithë BE-në një taksë e ngjashme do të mbledhë rreth 5 miliardë euro në vit.

Burimi/Euronews