Punimet për lulishten në Korçë nxjerrin në sipërfaqe eshtra

Punimet në lulishten “Shën Maria” në qytetin e Korçës kanë nxjerrë në sipërfaqe disa eshtra.

Dyshohet se eshtrat janë të varreve të vjetra ortodokse.