OSBE në Tiranë sot vrau arbitrin e zgjedhjeve

Nga Gerti Shella– OSBE nder vite ofroi kontribute te cmuara per Shqiperine e mbushur me politikane kryeneçë. OSBE per shkak te pa-anshmerise dhe objektivitetit fitoi statusin e cmuar TE ARBITRIT TE PRANUAR NGA PALET.

Deklaratat e pabalancuara te muajve te fundit kane cuar ne refuzimin e rolit te OSBE si arbiter, te pakten nga dy pale… Sot, OSBE braktisi dhe standartin e monitorimit zgjedhor duke bere deklarate per ndeshkim te ashper te militanteve dhe frymezuesve te tyre.

OSBE eshte per me teper ne mes te monitorimit zgjedhor. Si rregull, monitorimi zgjedhor mbledh fakte dhe pasi i peshon ato ftohte, i kontraston me parashkimet ligjore ne fuqi. Roli mbi palet garantohet permes hartimit te rekomadimeve objektive.

OSBE mund te mbetet Prezence, por tashme pa statusin e ARBITRIT TE PRANUAR NGA PALET…kjo eshte nje humbje e madhe per te gjithe !