KLSH: 1.5 miliardë dollarë humbje në buxhet prej korrupsionit

Nga auditimet e kryera gjatë vitit 2018 nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, vlera e efekteve negative në buxhet nga keqmenaxhimi, shpërdorimi i fondeve publike, apo korrupsioni ka arritur në shifrën rekord prej afro 1.5 miliardë dollarësh!!! E dhëna vjen përmes raportit përfundimtar të punës së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Kjo është e barazvlefshme me thuajse dyfishin e Rrugës së Kombit.

Sa herë që Qeveria pretendon se nuk ka fonde për një projekt apo tjetrin, kujtoni vetëm se sa shumë vidhet nga taksat tona çdo vit.