Studimi shkencor: Kush bën selfie ka çregullime mendore

Sipas një studimi të zhvilluar në SHBA, selfie-t nuk janë vetëm një manifestim i epokës digjitale, por një manifestim i mirëfilltë i problemeve mendore. Bërja e selfie-ve tregon mungesë të vetë vlerësimit dhe boshllëqe në jetën intime. Le të shohim se si mund të masim nivelin e këtij shqetësimi mendor. Selfie-t, apo vetë fotografimet të cilat realizohen për t’u publikuar më pas në rrjetet sociale, janë një fenomen shumë i vëzhguar nga shumë kërkues dhe studiues.

Nga Amerika vjen lajmi se selfie-t janë një manifestim i problemeve mendore, të paktën sipas ‘American Psychiatric Association’. Lloji i sëmundjes ka marrë emrin ‘Selfite’. Sipas studiuesve, kush vuan nga selfite, është i goditur nga një nevojë e fortë për të publikuar në rrjetet sociale foto e vetvetes të realizuara po vetë, por kjo praktikë realizohet si pasojë e mungesës së vetëvlerësimit dhe për të kulmuar më tej, me mbushjen e boshllëqeve në jetën intime.

‘American Psychiatric Association ka nxjerrë edhe një shkallë të vlefshme për të vlerësuar nivelin e ‘sëmundjes. Quhet “Selfitis borderline” niveli i sëmundjes dhe e ka personi që shkrep të paktën 3 selfie në ditë, por pa i publikuar në rrjet. Më rëndë është kush i publikon të tria fotot, ndërsa ‘rastet e dëshpëruara’ janë ‘selfitis kronikë’, apo më saktë, ata që publikojnë më shumë se gjashtë selife në rrjet. Aktualisht nuk ekzistojnë kura për këtë çrregullim, por duket se është e mundur të ketë përmirësim, falë një terapie në grup.