Universitet/2500 fituesit te Jurdiku, Shkencat Sociale dhe ato të Natyrës

Fakulteti Juridik, ai i Shkencave Sociale dhe Shkencat e Natyrës në Universitetin e Tiranës kanë shpallur listat e studentëve fitues të raundit të parë për vitin akademik 2018-2019. Në Fakultetin Juridik këtë vit ka 700 kuota, ndërsa në Fakultetin e Shkencave Sociale ka 600 kuota. Regjistrimi i fituesve në raundin e parë do të bëhet nga 30 gushti deri në 12 shtator, por kandidatët për universitete kanë të drejtë që në 13 shtator të çregjistrohen nga programi i studimit ku janë regjistruar dhe të riaplikojnë në raundin e dytë. Çdo raund do të përbëhet nga 7 faza 48-orëshe secila e gjatë kësaj kohe maturantët jofitues duhet të ndjekin me kujdes lëvizjen e vijës së kuqe.

Fakulteti i Drejtësisë

Shkencat Natyrore

Shkencat Sociale