Gjyqtari Artan Zeneli paraqitet para KPK

Sot gjyqtari i gjykatës së lartë Artan Zeneli doli para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. KPK-ja deklaroi se ILDKPKI-ja kishte sjellë raport pozitiv për pasuritë e gjyqtarit, i cili rezulton të mos ketë fshehje pasurish dhe mosjustifikim të tyre.

Në sensin profesional raporti është përsëri pozitiv.