Ja kur nisi muaji i Ramazanit, 8 gjërat që nuk i dini

Çdo vit për Ramazan, miliona myslimanë në të gjithë botën agjërojnë për 30 ditë nga mëngjesi në mbrëmje. Kjo realizohet në shenjë solidariteti me të varfërit, duke bërë të mundur edhe ndarjen e ushqimit për njerëzit në nevojë gjatë muajit të Ramazanit.

Besimtarët do të nisin këtë vit muajin e Ramazanit me 15 Maj, ku sipas fesë islame, çdo besimtar mysliman ka për detyrim të agjërojë për 30 ditë me radhë.

Agjërimi i Ramazanit sipas shumë ajeteve të Kurani, thuhet se është obligim për besimtarin, ku afron besimtarët më shumë me vlerat e dashurisë, respektit ndaj tjetrit, bamirësisë,sinqeritetit, dhe bujarisë.

8 gjërat që nuk i dini rreth muajit të Ramazanit

1) Ramazani është muaji i nëntë i kalendarit islamik. Është muaji i agjërimit islam, në të cilin muslimanët pjesëmarrës refuzojnë të hanë, pinë dhe aktivitetet intime nga agimi deri në perëndim të diellit.

2) Gjatë Ramazanit, myslimanët kërkojnë falje për mëkatet e së kaluarës, luten për udhëzime dhe ndihmë në rezistencën ndaj të këqijave të përditshme dhe përpiqen të pastrohen nëpërmjet vetëpërmbajtjes dhe veprave të mira.

3) Myslimanët duhet gjithashtu të luten sa herë që munden gjatë Ramazanit, si dhe të lexojnë Kuran.

4) Gjatë agjërimit, myslimanët mund të hanë vetëm dy vakte në ditë, njëra para lindjes së diellit dhe tjetra pas perëndimit të diellit.

5) Në krahasim me kalendarin diellor, datat e Ramazanit ndryshojnë, duke u zhvendosur rreth dhjetë ditë çdo vit në varësi të hënës.

6) Pritet që myslimanët të fillojnë të zbatojnë ritualin e agjërimit sapo të arrijnë moshën e pjekurisë, për sa kohë që ata janë të shëndetshëm. Të moshuarit, të sëmurët kronikë dhe të sëmurët mendorë janë të përjashtuar nga agjërimi.

7) Dita më e rëndësishme e Ramazanit është Nata e Kadrit ose Nata e Fuqisë, e cila zhvillohet gjatë dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit. Myslimanët besojnë se kjo është kur ajetet e para të Kuranit iu shpallën Profetit Muhamed.

8) Muaji i Ramazanit është muaj i sakrificës, ku besimtarët janë të thirrur për të ndihmuar njëri tjetrin.