Një orë në rrjetet sociale, mjaftueshëm për të prishur gjumin

Një orë në ditë e kaluar në rrjetet sociale është e mjaftueshme për të prishur gjumin.

Sipas një studimi kanadez, ata që shpenzojnë të paktën 60 minuta në Facebook, Instagram apo Snapchat kishin më shumë probleme me fjetjen e rregullt sesa ata që nuk i përdornin rrjetet sociale.

Studimi doli në përfundimin se vajzat adoleshente janë më të varura nga rrjetet sociale dhe rrjedhimisht kanë më shumë probleme me gjumin.