Sa kërkon Fullani si dëmshpërblim?

Guvernatori i Bankes se Shqiperise Ardian Fullani, duke folur gjate nje konference shtypi, ku ka deklaruar se Banka e Shqip벩se ka ulur me 0.25 p벱ind normen baze te interesit dhe se ekonomia shqiptare sipas tij ka pesuar rritje.

Ish guvernatori Ardian Fullani kërkon një dëmshpërblim prej rreth 37.68 milionë lekësh nga Banka e Shqipërisë dhe Kuvendi, të cilat i ka paditur në gjykatë për ndërprerjen e mandatit të tij si Guvernator.

Fullani u shkarkua në shtator të viti 2014 dhe në padinë që ka depozituar pranë Gjykatës Administrative, kërkon pagën dhe përfitimet e tij si guvernator dhe anëtar i Këshillit Mbikqyrës. Mandati i tij do duhej të mbaronte më nëntor të viti 2018, që do të thotë se Fullani kërkon pagën e tij për 50 muaj.

Paga si guvernator në BSH– 6.307.308 paga

Honorare si anëtar i KM në BSH vjetore– 2.737.800 KM honorare