Andi Bejtja ironi me fjalimin e Ministrit të Jashtëm

Ja çfarë shkruan Andi Bejtja në facebook! ”Semantika e diskutimit planetar me disponalitet rajonal pa paragjykim plutonik duke ndërmarrë hapa ujore me virgjinitet mashkullore, ndëshkon tematikën me disponilitet të përkore materialitetin tekstilues që e bën UFO-n përjashtimisht një ndjenjëse në tokë…Të fala Eqeren Çabejit”.