1335 punësime të përkohshme për 2019 në shtet! Lista e pozicioneve të punës

Gjatë vitit 2019, numri i punonjësve me kontratë të përkohshme në njësitë e qeverisjes qendrore do të jetë 1 mijë e 335. Vendimi i Këshillit të Ministrave është miratuar dhe publikuar në Fletoren Zyrtare dhe parashikon që tre ministrinë me numrin më të lartë të punësimit të punonjësve të përkohshëm të jenë janë Ministria e Drejtësisë me 499 të tillë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë me 362 dhe ministria e Brendshme me 120.

Mëposhtë lista e shpërndarjes së punonjësve të përkohshëm në institucione:

/SCAN