Të rinjtë si partnerë për sisteme dhe struktura të drejta për fëmijët më vulnerabël

Mes qindra të rinjëve, nga Shqipëria dhe Kosova, nisi sot edicioni i 2-të i “Festivali i Rinisë për Drejtësi Sociale”.
Ky Festival synon që të krijojë një lëvizje rinore, e cila do të nxisë ndryshimin e sjelljeve dhe qëndrimeve, lidhur me dhunën ndaj fëmijëve dhe të rinjve, në mënyrë që ata të mund të rriten në komunitete të sigurta e gjithëpërfshirëse.
Përfaqësues të lartë të organizatave ndërkombëtare, drejtues të lartë të Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe përfaqësues të biznesit dhe sportit qëndruan para të rinjve, për të treguar sesi dhe sa të drejta janë sistemet dhe strukturat për fëmijët më vulnerabël, të ndajnë me të rinjtë se si ata janë duke kontribuar që sistemet dhe strukturat për mirëqenien e fëmijëve të jenë sa më pranë fëmijëve dhe t’iu përgjigjen nevojave të tyre.