Turp të ketë Holanda…

Nga Ylli Dylgjeri

Dje u dha lajmi: Hollanda kundër votës për integrimin tonë!!!! Turpi për hollandezët, e jo per Ne!

Ne ua kemi bëre qokat:

Të parin e qeverisë e kemi si Van Gogh-un Tuaj, themelues të pikturës moderne.

Të parin e opozitës e kemi të banuar, të shkolluar e të edukuar në Hollandë.

Të parin e Tiranës e rritëm me fonde hollandeze. Baçet i mbollem me tulipanë. LGBT- ja te Ne të bën hatane!…

Ju atje, i mbyllet 20 burgje. Ne i hapëm.

Te ju nuk gjen qen e mace rrugëve. Ne i kemi kudo nëpër këmbe.

Ju me biçikleta, Ne me paliçeta. Çdoni më?  Atëhere Ju merritoni rrevolta. Rrevolta në rruge. Le te prijë LGBT…Ne pas. Erdhi dita tu tregojme se edhe Ne kemi bythë! Të gjithë te sheshi!