KQZ vendos: Ti kërkohet Prokurorisë sqarime dhe dokumenta shtesë

Pas shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë për heqjen e mandatit të deputetëve Rehovica dhe Rakipi, KQZ pas debatëve vendosi tia kthejë prokurorisë për plotësim dokumentash të cilat KQZ mendon se duhet t’i dërgojë (Prokuroria) deri me datë 5 janar, si ditë e fundit e afatit ligjor për shqyrtim.