Votat për parti sipas KQZ

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këto zgjedhje në Shqipëri, kanë marrë pjesë në votim 1.613.087 zgjedhës, ose 46,72 % e numrit të përgjithshëm.

Në rang kombëtar rezultati paraprak i zgjedhjeve, i mbërritur në KQZ në rrugë elektronike, përmban këto shifra:

Numri i përgjithshëm i votave të vlefshme ka qenë 1.580.778.

 

Votat janë ndarë sipas subjekteve elektorale si vijon:

1. Partia Socialiste                                                      763.999 vota ose 48,33 % e numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme, e kthyer ne 74 mandate;

2. Partia Demokratike                                         455.481 vota ose  28,81%, mandate 43;

3. Levizja Socialiste per Integrim                   225.678 vota ose 14,28%, mandate 19;

4. Partia Drejtesi Integrim dhe Unitet        75.938 vota ose 4.8%, mandate 3;

5. Libra                                                                       19 664  vota   ose 1.25%  mandate 0

6.Partia Social Demokrate                               14.988 vota ose 0,95 %, mandate 1.
Partitë e tjera, të cilat nuk kanë kaluar pragun elektoral kanë marrë në totalin e tyre 44.661 vota, ose 2,8 % të votave të vlefshme.