Bursa studimi 50 % në  Cambridge, Londër, Canterbury dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Cambridge Education Group, CATS Colleges Cambridge,London,Canterbury dhe FoundatiOnCampus

Mirëpresin  studentë  që janë të interesuar të studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Hotel Rogner:

të Premten, datë 7 Prill 2017  nga  ora 10:00 deri 18:00

të Shtunën, datë   8 Prill 2017 nga  ora  11:00 deri 16:00

 Telefon: 0695601666