Aplikacioni  “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”

Prej ditës së sotme, aplikacioni “IDP ANKESA” është i disponueshëm për t’u shkarkuar nga të gjithë qytetarët në“play store” (për telefonët android).

Kjo risi mundëson realizimin e ankesës për çdo shkelje apo keqpërdorim të të dhënave personale drejtpërdrejtë nga telefoni pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Aplikacioni është funksional, i shpejtë dhe komod në përdorim. Nëpërmjet këtij instrumentisynohet rritjae ndërgjegjësimittë individit dhe shoqërisë për mbrojtjen e privatësisë.

Për realizimin e aplikacionitZyra e Komisionerit bashkëpunoi me Institutin “Harry Fultz” në organizimin e konkursit “Privacy App”në kuadër të 28 Janarit, Ditës së Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Modeli fitues, i përzgjedhur mes 3 grupeve konkurruese,ështëai i realizuar nga nxënësit Damian Ndoja, Arbest Skënderaj, Merin Begeja dhe Landi Gjoka.