Shkencëtarët rikrijojnë zemrën që në qelizë

Zemra e njeriut mund të jetë organi më i çmuar i njeriut, por tashmë nuk është i pakrijueshëm, madje sot ky është një realitet pasi një skuadër nga “Massachusetts General Hospital” dhe “Harvard Medical School” kanë arritur të rikrijojnë zemrën e njeriut që nga qelizat me të vogla. Studimi, i cili është publikuar në të përditshmen “Circulation research”, tregon se shkencëtarët kanë arritur të përdorin qelizat e lëkurës së një të rrituri dhe përmes teknikës së quajtur “dërguesi RNA”, i transformon ato në dy lloje qelizash kardiake. Shkencëtarët kanë provuar për ty javë përmes disa eksperimenteve kanë arritur në rezultate mjaft të kënaqshme ku, organi më jetësor i njeriut i rindërtuar përmes teknikave të tyre, me anë të shokut elektronik kanë nisur të punojë. Kjo arritje mund të përbëjë revolucion në botë sa i përket fushës së mjekësisë.